-
-
-
-
Droša investīcija
04-1096998 Kredītlīnija
25.07.2022 12.00 - 9 dienas 1835.96 145.64
04-1097434 Kredītlīnija
27.07.2022 12.00 - 12 dienas 500.00 50.09
04-1097735 Kredītlīnija
27.07.2022 12.00 - 12 dienas 300.00 112.79
04-1099828 Kredītlīnija
21.07.2022 12.00 - 20 dienas 3996.96 2484.20
04-1100448 Kredītlīnija
28.07.2022 12.00 - 13 dienas 300.00 163.47
04-1100878 Kredītlīnija
01.08.2022 12.00 - 17 dienas 300.00 167.83
04-1101200 Kredītlīnija
19.07.2022 12.00 - - 4732.82 425.13
04-1103187 Kredītlīnija
27.07.2022 12.00 - 5 dienas 2523.87 72.66