• Återköpsgaranti**

    Konsumentlån som listas på VIAINVEST är säkrade med återköpsgarantin - om låntagaren har försenat återbetalningen i mer än 30 dagar återköper lånets ursprungliga ägare investeringen, och både investerat kapital och intjänad ränta för investeringsperioden överförs till investerarkontot. Vänligen observera att återköpsgarantin INTE gäller för företagslån.

  • Vägd risk

    En investerare kommer aldrig att vara 100 % ekonomiskt engagerad i ett låneavtal, eftersom att lånets ursprungliga ägare behåller en investering på minst 5 % för att säkerställa tillbörlig aktsamhet i låneteckningar och insamlingar.

  • 0 % avgifter

    VIAINVEST tar inte ut några avgifter för att använda plattformen eller för att investera. Utforska breda investeringsmöjligheter och njut av bra avkastning!

LÅNLISTA

Lån ID
Låntyp
Land
Datum för utfärdande
Total ränta*
Initial lånetid
Återstående lånetid
Lånebelopp
Begärt belopp
Säker investering
10-1011221 Företagslån
07.09.2021 9.00 24 months 677 days 317000.00 94089.36
04-1025888 Kreditlina
22.10.2021 11.00 - 14 days 2071.24 112.06
04-1025924 Kreditlina
16.09.2021 11.00 - 32 days 2662.39 778.32
04-1025947 Kreditlina
25.10.2021 11.00 - 21 days 2639.71 1346.67
04-1025981 Kreditlina
18.10.2020 11.00 - 5 days 1059.72 16.21
04-1025984 Kreditlina
05.09.2021 11.00 - 30 days 2998.53 823.70
04-1026008 Kreditlina
14.08.2021 11.00 - 9 days 2075.37 787.26
04-1026061 Kreditlina
17.07.2019 11.00 - 8 days 1277.35 73.88
04-1026065 Kreditlina
09.06.2021 11.00 - 21 days 2707.06 1739.30
04-1026067 Kreditlina
03.09.2021 11.00 - 27 days 2847.83 1691.50