• Återköpsgaranti**

    Konsumentlån som listas på VIAINVEST är säkrade med återköpsgarantin - om låntagaren har försenat återbetalningen i mer än 30 dagar återköper lånets ursprungliga ägare investeringen, och både investerat kapital och intjänad ränta för investeringsperioden överförs till investerarkontot. Vänligen observera att återköpsgarantin INTE gäller för företagslån.

  • Vägd risk

    En investerare kommer aldrig att vara 100 % ekonomiskt engagerad i ett låneavtal, eftersom att lånets ursprungliga ägare behåller en investering på minst 5 % för att säkerställa tillbörlig aktsamhet i låneteckningar och insamlingar.

  • 0 % avgifter

    VIAINVEST tar inte ut några avgifter för att använda plattformen eller för att investera. Utforska breda investeringsmöjligheter och njut av bra avkastning!

LÅNLISTA

Lån ID
Låntyp
Land
Datum för utfärdande
Total ränta*
Initial lånetid
Återstående lånetid
Lånebelopp
Begärt belopp
Säker investering
10-1011231 Företagslån
31.01.2022 9.00 24 months 573 days 317000.00 43978.50
04-1025012 Kreditlina
04.07.2022 12.00 - 15 days 2403.19 16.20
04-1024052 Kreditlina
29.06.2022 12.00 - 23 days 2500.00 757.48
04-1022675 Kreditlina
21.06.2022 12.00 - 15 days 3000.00 550.13
04-1022505 Kreditlina
22.06.2022 12.00 - 15 days 1525.00 555.71
04-1021681 Kreditlina
15.06.2022 12.00 - 11 days 4294.48 1786.15
04-1020892 Kreditlina
04.07.2022 12.00 - 28 days 200.00 25.29
04-1020871 Kreditlina
01.07.2022 12.00 - 25 days 2000.00 1098.97
04-1020482 Kreditlina
01.07.2022 12.00 - 25 days 1200.00 829.15
04-1020365 Kreditlina
04.07.2022 12.00 - 26 days 600.00 402.13