• Återköpsgaranti**

    Konsumentlån som listas på VIAINVEST är säkrade med återköpsgarantin - om låntagaren har försenat återbetalningen i mer än 30 dagar återköper lånets ursprungliga ägare investeringen, och både investerat kapital och intjänad ränta för investeringsperioden överförs till investerarkontot. Vänligen observera att återköpsgarantin INTE gäller för företagslån.

  • Vägd risk

    En investerare kommer aldrig att vara 100 % ekonomiskt engagerad i ett låneavtal, eftersom att lånets ursprungliga ägare behåller en investering på minst 5 % för att säkerställa tillbörlig aktsamhet i låneteckningar och insamlingar.

  • 0 % avgifter

    VIAINVEST tar inte ut några avgifter för att använda plattformen eller för att investera. Utforska breda investeringsmöjligheter och njut av bra avkastning!

LÅNLISTA

Lån ID
Låntyp
Land
Datum för utfärdande
Total ränta*
Initial lånetid
Återstående lånetid
Lånebelopp
Begärt belopp
Säker investering
10-1011221 Företagslån
07.09.2021 9.00 24 months 646 days 317000.00 79055.94
04-1025357 Kreditlina
27.11.2021 11.00 - 27 days 1057.23 153.80
04-1025030 Kreditlina
27.11.2021 11.00 - 17 days 1000.00 68.04
04-1024365 Kreditlina
27.11.2021 11.00 - 23 days 1100.00 95.37
04-1024152 Kreditlina
26.11.2021 11.00 - 19 days 2987.47 15.50
04-1023984 Kreditlina
26.11.2021 11.00 - 26 days 260.00 25.00
04-1023279 Kreditlina
26.11.2021 11.00 - 27 days 250.00 57.14
04-1023208 Kreditlina
28.11.2021 11.00 - 13 days 2799.33 111.58
04-1023085 Kreditlina
27.11.2021 11.00 - 9 days 1000.00 204.02
04-1022931 Kreditlina
26.11.2021 11.00 - 18 days 563.40 98.56