LÅNLISTA

-
-
-
-
Säker investering
04-1037372 Kreditlina
26.06.2022 12.00 - 10 days 1587.50 192.15
04-1038040 Kreditlina
16.06.2022 12.00 - 10 days 4996.87 237.99
04-1041681 Kreditlina
03.07.2022 12.00 - 10 days 1309.52 101.26
04-1050071 Kreditlina
01.07.2022 12.00 - 10 days 1624.98 78.71
06-0272694 Kreditlina
01.07.2022 12.00 - 10 days 1980.94 80.32
04-1081406 Kreditlina
27.06.2022 12.00 - 10 days 1900.00 560.31
06-0253595 Kreditlina
22.06.2022 12.00 - 10 days 2332.30 932.55
06-0248464 Kreditlina
30.06.2022 12.00 - 10 days 1188.79 297.71
1 2….12 13 ….259 260