LÅNLISTA

-
-
-
-
Säker investering
05-4025936 Kortfristigt lån
21.05.2022 11.00 30 days 25 days 510.96 160.81
05-4025975 Kortfristigt lån
21.05.2022 11.00 30 days 25 days 331.44 163.73
05-4025900 Kortfristigt lån
21.05.2022 11.00 30 days 25 days 1045.54 710.47
05-4025979 Kortfristigt lån
21.05.2022 11.00 30 days 25 days 339.80 42.13
05-4026000 Kortfristigt lån
21.05.2022 11.00 30 days 25 days 552.39 282.79
05-4026042 Kortfristigt lån
21.05.2022 11.00 30 days 25 days 414.29 179.04
05-4026041 Kortfristigt lån
21.05.2022 11.00 30 days 25 days 414.29 35.47
05-4026049 Kortfristigt lån
21.05.2022 11.00 30 days 25 days 323.52 179.06
1 2….13 14 ….281 282