LÅNLISTA

-
-
-
-
Säker investering
05-3890522 Kortfristigt lån
01.12.2021 11.00 30 days 29 days 27.45 12.08
05-3890451 Kortfristigt lån
01.12.2021 11.00 30 days 29 days 27.45 12.41
06-0245882 Kreditlina
30.11.2021 11.00 - 18 days 2333.71 12.42
06-0305067 Kreditlina
29.11.2021 11.00 - 25 days 1192.89 12.57
04-1078470 Kreditlina
28.11.2021 11.00 - 26 days 200.00 12.72
04-1041719 Kreditlina
30.11.2021 11.00 - 28 days 100.00 13.01
06-0300121 Kreditlina
01.12.2021 11.00 - 32 days 523.25 13.53
05-3890316 Kortfristigt lån
01.12.2021 11.00 30 days 29 days 49.02 14.46