LÅNLISTA

-
-
-
-
Säker investering
05-3887619 Kortfristigt lån
27.11.2021 11.00 30 days 25 days 727.92 213.79
05-3887665 Kortfristigt lån
27.11.2021 11.00 30 days 25 days 970.56 204.29
05-3887721 Kortfristigt lån
27.11.2021 11.00 30 days 25 days 545.94 76.90
05-3887785 Kortfristigt lån
27.11.2021 11.00 30 days 25 days 970.56 235.68
05-3888111 Kortfristigt lån
28.11.2021 11.00 30 days 26 days 970.56 279.76
05-3888112 Kortfristigt lån
28.11.2021 11.00 30 days 26 days 970.56 434.49
05-3888255 Kortfristigt lån
28.11.2021 11.00 30 days 26 days 679.40 152.69
05-3888275 Kortfristigt lån
28.11.2021 11.00 30 days 26 days 1087.14 528.89