LÅNLISTA

-
-
-
-
Säker investering
04-1021964 Kreditlina
20.05.2022 11.00 - 27 days 1849.44 27.40
04-1326891 Kreditlina
17.05.2022 11.00 - 25 days 500.00 27.63
05-4024099 Kortfristigt lån
19.05.2022 11.00 30 days 27 days 521.90 27.66
05-4025407 Kortfristigt lån
20.05.2022 11.00 30 days 28 days 55.17 28.00
08-0075345 Kreditlina
20.05.2022 10.00 - 27 days 233.41 28.20
04-1286170 Kreditlina
18.05.2022 11.00 - 26 days 200.00 28.33
04-1065217 Kreditlina
20.05.2022 11.00 - 25 days 400.00 28.40
04-1087315 Kreditlina
20.05.2022 11.00 - 28 days 100.00 28.71
1 2….11 12 ….211 212