• Återköpsgaranti**

    Konsumentlån som listas på VIAINVEST är säkrade med återköpsgarantin - om låntagaren har försenat återbetalningen i mer än 30 dagar återköper lånets ursprungliga ägare investeringen, och både investerat kapital och intjänad ränta för investeringsperioden överförs till investerarkontot. Vänligen observera att återköpsgarantin INTE gäller för företagslån.

  • Vägd risk

    En investerare kommer aldrig att vara 100 % ekonomiskt engagerad i ett låneavtal, eftersom att lånets ursprungliga ägare behåller en investering på minst 5 % för att säkerställa tillbörlig aktsamhet i låneteckningar och insamlingar.

  • 0 % avgifter

    VIAINVEST tar inte ut några avgifter för att använda plattformen eller för att investera. Utforska breda investeringsmöjligheter och njut av bra avkastning!

LÅNLISTA

Lån ID
Låntyp
Land
Datum för utfärdande
Total ränta*
Initial lånetid
Återstående lånetid
Lånebelopp
Begärt belopp
Säker investering
04-1230248 Kreditlina
28.11.2020 12.00 - 21 days 861.25 51.80
09-3011205 Företagslån
26.10.2020 12.00 24 months 761 days 444500.00 277624.80
04-1239207 Kreditlina
28.11.2020 12.00 - 28 days 2010.00 1211.10
04-1239274 Kreditlina
28.11.2020 12.00 - 28 days 800.00 192.50