• Återköpsgaranti**

    Konsumentlån som listas på VIAINVEST är säkrade med återköpsgarantin - om låntagaren har försenat återbetalningen i mer än 30 dagar återköper lånets ursprungliga ägare investeringen, och både investerat kapital och intjänad ränta för investeringsperioden överförs till investerarkontot. Vänligen observera att återköpsgarantin INTE gäller för företagslån.

  • Vägd risk

    En investerare kommer aldrig att vara 100 % ekonomiskt engagerad i ett låneavtal, eftersom att lånets ursprungliga ägare behåller en investering på minst 5 % för att säkerställa tillbörlig aktsamhet i låneteckningar och insamlingar.

  • 0 % avgifter

    VIAINVEST tar inte ut några avgifter för att använda plattformen eller för att investera. Utforska breda investeringsmöjligheter och njut av bra avkastning!

LÅNLISTA

Lån ID
Låntyp
Land
Datum för utfärdande
Total ränta*
Initial lånetid
Återstående lånetid
Lånebelopp
Begärt belopp
Säker investering
04-1025012 Kreditlina
24.01.2021 12.00 - 15 days 2388.51 192.72
04-1028606 Kreditlina
24.01.2021 12.00 - 29 days 810.00 769.50
04-1029797 Kreditlina
24.01.2021 12.00 - 27 days 2000.00 475.00
04-1043434 Kreditlina
24.01.2021 12.00 - 34 days 1739.65 52.96
04-1054573 Kreditlina
24.01.2021 12.00 - 19 days 2334.79 95.00
04-1076300 Kreditlina
24.01.2021 12.00 - 26 days 1094.05 1039.35
04-1085206 Kreditlina
24.01.2021 12.00 - 31 days 2275.50 92.36
04-1096932 Kreditlina
24.01.2021 12.00 - 29 days 1139.68 194.29
04-1124832 Kreditlina
24.01.2021 12.00 - 15 days 1327.64 192.64
04-1138109 Kreditlina
24.01.2021 12.00 - 29 days 100.00 95.00