• Återköpsgaranti**

    Konsumentlån som listas på VIAINVEST är säkrade med återköpsgarantin - om låntagaren har försenat återbetalningen i mer än 30 dagar återköper lånets ursprungliga ägare investeringen, och både investerat kapital och intjänad ränta för investeringsperioden överförs till investerarkontot. Vänligen observera att återköpsgarantin INTE gäller för företagslån.

  • Vägd risk

    En investerare kommer aldrig att vara 100 % ekonomiskt engagerad i ett låneavtal, eftersom att lånets ursprungliga ägare behåller en investering på minst 5 % för att säkerställa tillbörlig aktsamhet i låneteckningar och insamlingar.

  • 0 % avgifter

    VIAINVEST tar inte ut några avgifter för att använda plattformen eller för att investera. Utforska breda investeringsmöjligheter och njut av bra avkastning!

LÅNLISTA

Lån ID
Låntyp
Land
Datum för utfärdande
Total ränta*
Initial lånetid
Återstående lånetid
Lånebelopp
Begärt belopp
Säker investering
10-1011211 Företagslån
10.06.2021 11.00 24 months 713 days 436950.00 318571.40
04-1024899 Kreditlina
21.06.2021 12.00 - 25 days 1500.00 47.26
04-1024397 Kreditlina
22.06.2021 12.00 - 23 days 2931.69 68.51
04-1023894 Kreditlina
21.06.2021 12.00 - 16 days 1756.91 534.34
04-1021711 Kreditlina
21.06.2021 12.00 - 16 days 2743.48 763.58
04-1020711 Kreditlina
16.06.2021 12.00 - 20 days 2000.00 582.97
04-1020415 Kreditlina
23.06.2021 12.00 - 27 days 1000.00 81.36
04-1020239 Kreditlina
11.06.2021 12.00 - 15 days 3000.00 409.45
04-1019627 Kreditlina
21.06.2021 12.00 - 25 days 275.00 37.70
04-1026438 Kreditlina
22.06.2021 12.00 - 15 days 650.00 154.06