• Återköpsgaranti**

    Konsumentlån som listas på VIAINVEST är säkrade med återköpsgarantin - om låntagaren har försenat återbetalningen i mer än 30 dagar återköper lånets ursprungliga ägare investeringen, och både investerat kapital och intjänad ränta för investeringsperioden överförs till investerarkontot. Vänligen observera att återköpsgarantin INTE gäller för företagslån.

  • Vägd risk

    En investerare kommer aldrig att vara 100 % ekonomiskt engagerad i ett låneavtal, eftersom att lånets ursprungliga ägare behåller en investering på minst 5 % för att säkerställa tillbörlig aktsamhet i låneteckningar och insamlingar.

  • 0 % avgifter

    VIAINVEST tar inte ut några avgifter för att använda plattformen eller för att investera. Utforska breda investeringsmöjligheter och njut av bra avkastning!

LÅNLISTA

Lån ID
Låntyp
Land
Datum för utfärdande
Total ränta*
Initial lånetid
Återstående lånetid
Lånebelopp
Begärt belopp
Säker investering
10-1011221 Företagslån
07.09.2021 9.00 24 months 640 days 317000.00 75707.62
04-1023279 Kreditlina
03.12.2021 11.00 - 21 days 760.00 307.38
04-1022820 Kreditlina
03.12.2021 11.00 - 21 days 200.00 101.27
04-1021464 Kreditlina
13.10.2019 11.00 - 5 days 1488.72 751.15
04-1021422 Kreditlina
03.12.2021 11.00 - 28 days 2100.00 737.21
04-1020682 Kreditlina
03.12.2021 11.00 - 19 days 1000.00 276.68
04-1020408 Kreditlina
03.12.2021 11.00 - 17 days 1400.00 189.71
04-1019488 Kreditlina
03.12.2021 11.00 - 15 days 1270.85 84.16
04-1019398 Kreditlina
01.12.2021 11.00 - 8 days 2620.00 978.39
04-1026550 Kreditlina
01.12.2021 11.00 - 26 days 1555.00 18.36