• Återköpsgaranti**

    Konsumentlån som listas på VIAINVEST är säkrade med återköpsgarantin - om låntagaren har försenat återbetalningen i mer än 30 dagar återköper lånets ursprungliga ägare investeringen, och både investerat kapital och intjänad ränta för investeringsperioden överförs till investerarkontot. Vänligen observera att återköpsgarantin INTE gäller för företagslån.

  • Vägd risk

    En investerare kommer aldrig att vara 100 % ekonomiskt engagerad i ett låneavtal, eftersom att lånets ursprungliga ägare behåller en investering på minst 5 % för att säkerställa tillbörlig aktsamhet i låneteckningar och insamlingar.

  • 0 % avgifter

    VIAINVEST tar inte ut några avgifter för att använda plattformen eller för att investera. Utforska breda investeringsmöjligheter och njut av bra avkastning!

LÅNLISTA

Lån ID
Låntyp
Land
Datum för utfärdande
Total ränta*
Initial lånetid
Återstående lånetid
Lånebelopp
Begärt belopp
Säker investering
10-1011231 Företagslån
31.01.2022 9.00 24 months 618 days 317000.00 67508.45
04-1025602 Kreditlina
21.05.2022 11.00 - 13 days 821.18 153.11
04-1023208 Kreditlina
20.05.2022 11.00 - 21 days 2997.89 20.96
04-1022471 Kreditlina
18.05.2022 11.00 - 17 days 2061.00 264.25
04-1021964 Kreditlina
20.05.2022 11.00 - 27 days 1849.44 27.40
04-1021557 Kreditlina
20.05.2022 11.00 - 28 days 200.00 134.61
04-1021435 Kreditlina
09.03.2020 11.00 - 19 days 1391.92 565.71
04-1021428 Kreditlina
20.05.2022 11.00 - 13 days 1000.00 46.83
04-1021198 Kreditlina
20.05.2022 11.00 - 28 days 200.00 19.00
04-1020055 Kreditlina
20.05.2022 11.00 - 19 days 400.00 39.87