• Återköpsgaranti**

    Konsumentlån som listas på VIAINVEST är säkrade med återköpsgarantin - om låntagaren har försenat återbetalningen i mer än 30 dagar återköper lånets ursprungliga ägare investeringen, och både investerat kapital och intjänad ränta för investeringsperioden överförs till investerarkontot. Vänligen observera att återköpsgarantin INTE gäller för företagslån.

  • Vägd risk

    En investerare kommer aldrig att vara 100 % ekonomiskt engagerad i ett låneavtal, eftersom att lånets ursprungliga ägare behåller en investering på minst 5 % för att säkerställa tillbörlig aktsamhet i låneteckningar och insamlingar.

  • 0 % avgifter

    VIAINVEST tar inte ut några avgifter för att använda plattformen eller för att investera. Utforska breda investeringsmöjligheter och njut av bra avkastning!

LÅNLISTA

Lån ID
Låntyp
Land
Datum för utfärdande
Total ränta*
Initial lånetid
Återstående lånetid
Lånebelopp
Begärt belopp
Säker investering
04-1022238 Kreditlina
25.11.2020 12.00 - 29 days 1500.00 129.47
04-1021237 Kreditlina
25.11.2020 12.00 - 12 days 1738.86 38.71
04-1020584 Kreditlina
25.11.2020 12.00 - 29 days 300.00 173.76
04-1020172 Kreditlina
25.11.2020 12.00 - 28 days 2013.50 240.65
04-1020104 Kreditlina
25.11.2020 12.00 - 29 days 500.00 396.46
04-1026234 Kreditlina
25.11.2020 12.00 - 21 days 1585.89 107.24
04-1026874 Kreditlina
25.11.2020 12.00 - 29 days 305.00 248.45
04-1028330 Kreditlina
25.11.2020 12.00 - 28 days 1759.49 71.33
04-1028618 Kreditlina
25.11.2020 12.00 - 29 days 150.00 118.40
04-1032193 Kreditlina
25.11.2020 12.00 - 29 days 500.00 395.29