• Återköpsgaranti**

    Konsumentlån som listas på VIAINVEST är säkrade med återköpsgarantin - om låntagaren har försenat återbetalningen i mer än 30 dagar återköper lånets ursprungliga ägare investeringen, och både investerat kapital och intjänad ränta för investeringsperioden överförs till investerarkontot. Vänligen observera att återköpsgarantin INTE gäller för företagslån.

  • Vägd risk

    En investerare kommer aldrig att vara 100 % ekonomiskt engagerad i ett låneavtal, eftersom att lånets ursprungliga ägare behåller en investering på minst 5 % för att säkerställa tillbörlig aktsamhet i låneteckningar och insamlingar.

  • 0 % avgifter

    VIAINVEST tar inte ut några avgifter för att använda plattformen eller för att investera. Utforska breda investeringsmöjligheter och njut av bra avkastning!

LÅNLISTA

Lån ID
Låntyp
Land
Datum för utfärdande
Total ränta*
Initial lånetid
Återstående lånetid
Lånebelopp
Begärt belopp
Säker investering
10-1011221 Företagslån
07.09.2021 9.00 24 months 645 days 317000.00 78841.77
04-1025843 Kreditlina
29.11.2021 11.00 - 24 days 655.43 15.84
04-1025237 Kreditlina
29.11.2021 11.00 - 15 days 1043.76 128.22
04-1022766 Kreditlina
26.11.2021 11.00 - 26 days 650.00 39.37
04-1022552 Kreditlina
24.11.2021 11.00 - 17 days 1653.33 406.38
04-1022472 Kreditlina
27.11.2021 11.00 - 20 days 945.01 14.11
04-1022430 Kreditlina
28.11.2021 11.00 - 13 days 1497.89 31.00
04-1022049 Kreditlina
28.11.2021 11.00 - 23 days 250.00 62.50
04-1022007 Kreditlina
29.11.2021 11.00 - 12 days 670.00 323.67
04-1021937 Kreditlina
27.11.2021 11.00 - 27 days 500.00 52.51