• Återköpsgaranti**

    Konsumentlån som listas på VIAINVEST är säkrade med återköpsgarantin - om låntagaren har försenat återbetalningen i mer än 30 dagar återköper lånets ursprungliga ägare investeringen, och både investerat kapital och intjänad ränta för investeringsperioden överförs till investerarkontot. Vänligen observera att återköpsgarantin INTE gäller för företagslån.

  • Vägd risk

    En investerare kommer aldrig att vara 100 % ekonomiskt engagerad i ett låneavtal, eftersom att lånets ursprungliga ägare behåller en investering på minst 5 % för att säkerställa tillbörlig aktsamhet i låneteckningar och insamlingar.

  • 0 % avgifter

    VIAINVEST tar inte ut några avgifter för att använda plattformen eller för att investera. Utforska breda investeringsmöjligheter och njut av bra avkastning!

LÅNLISTA

Lån ID
Låntyp
Land
Datum för utfärdande
Total ränta*
Initial lånetid
Återstående lånetid
Lånebelopp
Begärt belopp
Säker investering
04-1025792 Kreditlina
22.12.2021 11.00 - - 2947.60 0.00
04-1025237 Kreditlina
21.01.2022 11.00 - 23 days 1909.10 0.00
04-1025130 Kreditlina
14.01.2022 11.00 - 11 days 2299.59 0.00
04-1024152 Kreditlina
18.01.2022 11.00 - 26 days 2986.71 0.00
04-1024106 Kreditlina
18.01.2022 11.00 - 16 days 2785.79 9.18
04-1024001 Kreditlina
21.01.2022 11.00 - 19 days 380.00 0.00
04-1023363 Kreditlina
21.01.2022 11.00 - 21 days 2995.47 0.00
04-1023301 Kreditlina
19.01.2022 11.00 - 10 days 2991.87 0.00
04-1023208 Kreditlina
19.01.2022 11.00 - 20 days 2461.44 0.00
04-1022718 Kreditlina
18.01.2022 11.00 - 13 days 2475.03 0.00