• Återköpsgaranti**

    Konsumentlån som listas på VIAINVEST är säkrade med återköpsgarantin - om låntagaren har försenat återbetalningen i mer än 30 dagar återköper lånets ursprungliga ägare investeringen, och både investerat kapital och intjänad ränta för investeringsperioden överförs till investerarkontot. Vänligen observera att återköpsgarantin INTE gäller för företagslån.

  • Vägd risk

    En investerare kommer aldrig att vara 100 % ekonomiskt engagerad i ett låneavtal, eftersom att lånets ursprungliga ägare behåller en investering på minst 5 % för att säkerställa tillbörlig aktsamhet i låneteckningar och insamlingar.

  • 0 % avgifter

    VIAINVEST tar inte ut några avgifter för att använda plattformen eller för att investera. Utforska breda investeringsmöjligheter och njut av bra avkastning!

LÅNLISTA

Lån ID
Låntyp
Land
Datum för utfärdande
Total ränta*
Initial lånetid
Återstående lånetid
Lånebelopp
Begärt belopp
Säker investering
10-1011211 Företagslån
10.06.2021 11.00 24 months 679 days 436950.00 198295.12
04-1025348 Kreditlina
28.07.2021 12.00 - 23 days 2996.59 0.00
04-1025956 Kreditlina
28.07.2021 12.00 - 26 days 183.02 0.00
04-1026008 Kreditlina
26.07.2021 12.00 - 8 days 1982.73 0.00
04-1025188 Kreditlina
25.07.2021 12.00 - 17 days 141.00 0.00
04-1025169 Kreditlina
27.07.2021 12.00 - 8 days 1181.68 0.00
04-1025122 Kreditlina
25.07.2021 12.00 - 22 days 485.12 0.00
04-1025019 Kreditlina
22.07.2021 12.00 - 13 days 738.19 0.00
04-1024959 Kreditlina
24.07.2021 12.00 - 22 days 458.59 0.00
04-1024673 Kreditlina
20.07.2021 12.00 - 4 days 842.56 0.00
04-1024618 Kreditlina
20.07.2021 12.00 - 3 days 2574.73 0.00