• Återköpsgaranti**

    Konsumentlån som listas på VIAINVEST är säkrade med återköpsgarantin - om låntagaren har försenat återbetalningen i mer än 30 dagar återköper lånets ursprungliga ägare investeringen, och både investerat kapital och intjänad ränta för investeringsperioden överförs till investerarkontot. Vänligen observera att återköpsgarantin INTE gäller för företagslån.

  • Vägd risk

    En investerare kommer aldrig att vara 100 % ekonomiskt engagerad i ett låneavtal, eftersom att lånets ursprungliga ägare behåller en investering på minst 5 % för att säkerställa tillbörlig aktsamhet i låneteckningar och insamlingar.

  • 0 % avgifter

    VIAINVEST tar inte ut några avgifter för att använda plattformen eller för att investera. Utforska breda investeringsmöjligheter och njut av bra avkastning!

LÅNLISTA

Lån ID
Låntyp
Land
Datum för utfärdande
Total ränta*
Initial lånetid
Återstående lånetid
Lånebelopp
Begärt belopp
Säker investering
10-1011221 Företagslån
07.09.2021 9.00 24 months 715 days 317000.00 162668.22
04-1025348 Kreditlina
19.09.2021 11.00 - 31 days 2996.34 0.00
04-1025792 Kreditlina
20.09.2021 11.00 - 29 days 591.15 0.00
04-1025797 Kreditlina
30.08.2021 12.00 - 0 days 2997.20 0.00
04-1025924 Kreditlina
16.09.2021 11.00 - 9 days 2906.03 0.00
04-1025956 Kreditlina
03.09.2021 11.00 - 4 days 315.56 0.00
04-1025984 Kreditlina
05.09.2021 11.00 - 7 days 2998.53 0.00
04-1025130 Kreditlina
09.09.2021 11.00 - 12 days 2395.91 0.00
04-1025019 Kreditlina
17.09.2021 11.00 - 21 days 362.08 0.00
04-1024955 Kreditlina
15.09.2021 11.00 - 30 days 2119.09 0.00
04-1024732 Kreditlina
27.08.2021 12.00 - 0 days 2607.12 0.00