• Återköpsgaranti**

    Konsumentlån som listas på VIAINVEST är säkrade med återköpsgarantin - om låntagaren har försenat återbetalningen i mer än 30 dagar återköper lånets ursprungliga ägare investeringen, och både investerat kapital och intjänad ränta för investeringsperioden överförs till investerarkontot. Vänligen observera att återköpsgarantin INTE gäller för företagslån.

  • Vägd risk

    En investerare kommer aldrig att vara 100 % ekonomiskt engagerad i ett låneavtal, eftersom att lånets ursprungliga ägare behåller en investering på minst 5 % för att säkerställa tillbörlig aktsamhet i låneteckningar och insamlingar.

  • 0 % avgifter

    VIAINVEST tar inte ut några avgifter för att använda plattformen eller för att investera. Utforska breda investeringsmöjligheter och njut av bra avkastning!

LÅNLISTA

Lån ID
Låntyp
Land
Datum för utfärdande
Total ränta*
Initial lånetid
Återstående lånetid
Lånebelopp
Begärt belopp
Säker investering
10-1011221 Företagslån
07.09.2021 9.00 24 months 715 days 317000.00 162651.30
04-1021295 Kreditlina
20.09.2021 11.00 - 11 days 1102.06 136.29
04-1020980 Kreditlina
20.09.2021 11.00 - 29 days 500.00 475.00
04-1039594 Kreditlina
20.09.2021 11.00 - 28 days 1221.71 119.21
04-1039743 Kreditlina
20.09.2021 11.00 - 23 days 1286.88 59.40
04-1068450 Kreditlina
20.09.2021 11.00 - 29 days 800.00 760.00
04-1086310 Kreditlina
20.09.2021 11.00 - 13 days 2719.85 250.11
04-1138977 Kreditlina
20.09.2021 11.00 - 29 days 712.10 161.90
04-1147234 Kreditlina
20.09.2021 11.00 - 12 days 1100.00 95.00
04-1150809 Kreditlina
20.09.2021 11.00 - 29 days 250.00 237.50