• Återköpsgaranti**

    Konsumentlån som listas på VIAINVEST är säkrade med återköpsgarantin - om låntagaren har försenat återbetalningen i mer än 30 dagar återköper lånets ursprungliga ägare investeringen, och både investerat kapital och intjänad ränta för investeringsperioden överförs till investerarkontot. Vänligen observera att återköpsgarantin INTE gäller för företagslån.

  • Vägd risk

    En investerare kommer aldrig att vara 100 % ekonomiskt engagerad i ett låneavtal, eftersom att lånets ursprungliga ägare behåller en investering på minst 5 % för att säkerställa tillbörlig aktsamhet i låneteckningar och insamlingar.

  • 0 % avgifter

    VIAINVEST tar inte ut några avgifter för att använda plattformen eller för att investera. Utforska breda investeringsmöjligheter och njut av bra avkastning!

LÅNLISTA

Lån ID
Låntyp
Land
Datum för utfärdande
Total ränta*
Initial lånetid
Återstående lånetid
Lånebelopp
Begärt belopp
Säker investering
10-1011221 Företagslån
07.09.2021 9.00 24 months 642 days 317000.00 77178.08
04-1024832 Kreditlina
01.12.2021 11.00 - 28 days 2700.00 2236.98
04-1024223 Kreditlina
01.12.2021 11.00 - 28 days 700.00 389.77
04-1023809 Kreditlina
01.12.2021 11.00 - 28 days 300.00 96.52
04-1022498 Kreditlina
01.12.2021 11.00 - 28 days 100.00 85.00
04-1022416 Kreditlina
01.12.2021 11.00 - 28 days 1500.00 1263.47
04-1022235 Kreditlina
01.12.2021 11.00 - 28 days 250.00 118.45
04-1022122 Kreditlina
01.12.2021 11.00 - 25 days 2323.37 284.81
04-1021974 Kreditlina
01.12.2021 11.00 - 9 days 1101.39 47.78
04-1021914 Kreditlina
01.12.2021 11.00 - 14 days 1800.00 229.37