• Återköpsgaranti**

    Konsumentlån som listas på VIAINVEST är säkrade med återköpsgarantin - om låntagaren har försenat återbetalningen i mer än 30 dagar återköper lånets ursprungliga ägare investeringen, och både investerat kapital och intjänad ränta för investeringsperioden överförs till investerarkontot. Vänligen observera att återköpsgarantin INTE gäller för företagslån.

  • Vägd risk

    En investerare kommer aldrig att vara 100 % ekonomiskt engagerad i ett låneavtal, eftersom att lånets ursprungliga ägare behåller en investering på minst 5 % för att säkerställa tillbörlig aktsamhet i låneteckningar och insamlingar.

  • 0 % avgifter

    VIAINVEST tar inte ut några avgifter för att använda plattformen eller för att investera. Utforska breda investeringsmöjligheter och njut av bra avkastning!

LÅNLISTA

Lån ID
Låntyp
Land
Datum för utfärdande
Total ränta*
Initial lånetid
Återstående lånetid
Lånebelopp
Begärt belopp
Säker investering
10-1011221 Företagslån
07.09.2021 9.00 24 months 689 days 317000.00 113522.73
04-1042969 Kreditlina
16.10.2021 11.00 - 29 days 1807.81 60.28
04-1045227 Kreditlina
16.10.2021 11.00 - 29 days 500.00 161.64
04-1059793 Kreditlina
16.10.2021 11.00 - 29 days 500.00 306.85
06-0248258 Kreditlina
16.10.2021 11.00 - 16 days 1860.80 179.23
04-1143483 Kreditlina
16.10.2021 11.00 - 36 days 1442.74 23.20
04-1146973 Kreditlina
16.10.2021 11.00 - 29 days 200.00 95.00
04-1230322 Kreditlina
16.10.2021 11.00 - 34 days 1476.00 148.36
04-1264951 Kreditlina
16.10.2021 11.00 - 32 days 1632.37 103.44
04-1275492 Kreditlina
16.10.2021 11.00 - 29 days 500.00 280.00