Information om affärsutvecklingsprojekt

  • Projektets mål: Finansiering av utlåningsverksamheten
  • Projektland: Vietnam
  • Låntagare: VIA SMS Group
  • Lånets löptid: 24 månader
  • Säkerheter: Nej
  • Total ränta*: up to 14% *

*Avkastningen består av en kompensationsmodell med två komponenter - 12 % ränta som betalas på månadsbasis, och 2 % som betalas vid lånets löptid och som uppnår en totalavkastning på 14 %.