Business loan details

 • Projektets mål: Finansiering av utlåningsverksamheten
 • Projektland: Philippines
 • Låntagare: VIA SMS Group
 • Lånets löptid: 24 månader
 • Säkerheter: Nej
 • Total ränta*: up to 11% *

*Annual interest rate is calculated according to the two component model - guaranteed annual interest rate set to 9% plus bonus at the end of the agreement. More information on interest rate calculation is available in the business loan profile.

Information om affärsutvecklingsprojekt

 • Projektets mål: Finansiering av utlåningsverksamheten
 • Projektland: Vietnam
 • Låntagare: VIA SMS Group
 • Lånets löptid: 24 månader
 • Säkerheter: Nej
 • Total ränta*: up to 14% *

*Avkastningen består av en kompensationsmodell med två komponenter - 12 % ränta som betalas på månadsbasis, och 2 % som betalas vid lånets löptid och som uppnår en totalavkastning på 14 %.