Vad är VIAINVEST?

VIAINVEST är en peer-to-peer marknadsplats för privata långivare för att investera i lån som är härrörande från icke banklångivare – VIA SMS Group och dess dotterbolag. Portföljer av låneanspråk till icke banker består huvudsakligen av förfrågningar om konsumentlån i hela Europa. Till skillnad från traditionell bankverksamhet erbjuder VIAINVEST privata investerare tillgång till utlåningssektorn utanför bankerna.

Hur fungerar VIAINVEST?

VIAINVEST bygger på en enkel process - låntagare begär finansiering från VIA SMS Group, det aktiva kontraktet visas automatiskt på VIAINVEST och gör det tillgängligt för offentliga investeringar. Varje investerare har full kontroll över hur mycket han eller hon vill investera, till vem och i vilket lån. VIAINVEST garanterar en transparent investeringsmiljö och fullt investerarstöd när som helst.

Hur kan jag skapa ett investerarkonto?

Vår registreringsprocess är mycket enkel - allt du behöver göra är att fylla i registreringsformuläret genom att tillhandahålla dina personliga uppgifter och kontaktinformation. Registrera ditt investerarkonto here!

Hur kan jag sätta in pengar på mitt investerarkonto?

Insättningar till ditt investerarkonto kan enkelt göras genom att överföra pengar till följande bankkonto:


Luminor Bank AS

Mottagarens namn: Viainvest Ltd.

Mottagarens bankkontonummer: LV09RIKO0002930337351

Mottagarens registreringsnummer: 40203015744

Mottagarbank SWIFT / BIC-kod: RIKOLV2X

Förmånstagarens bankadress: Skanstes street 12, LV-1013, Riga, Latvia

Betalningsinformation: Lägg till medel till investerarkonto nummer x


UAB Via Payments (VIALET)

Mottagarens namn: Viainvest Ltd.

Mottagarens bankkontonummer: LT903570020000000005

Mottagarens registreringsnummer: 40203015744

Mottagarbank SWIFT / BIC-kod: VIPULT22XXX

Förmånstagarens bankadress: Konstitucijos ave.7, Vilnius, Lithuania

Betalningsinformation: Lägg till medel till investerarkonto nummer x


Din betalning behandlas inom två arbetsdagar.


Den första betalningen kan göras antingen från ett bankkonto som öppnas i EU:s kreditinstitut, eller med elektroniska pengar, eller från ett betalningsinstitut som uppfyller sådana kriterier:

 • den är registrerad och licensierad i EU
 • medel överförs som SEPA betalning
 • betalningen sker från ditt personliga IBAN, och det kan identifieras från betalningsinformation
 • vi kommer att kunna identifiera dina personuppgifter (namn, efternamn) från den inkommande betalningen.
 • Vilka valutor kan sättas in på mitt investerarkonto?

  Investerarkontot kan endast öppnas i EUR, och VIAINVEST accepterar endast insättningar i EUR.

  Vem kan bli investerare?

  Både privata och juridiska personer är välkomna att investera i VIAINVEST.

  För att kunna börja investera som privatperson måste du vara minst 18 år, och ha skatteuppehåll i ett av de europeiska länderna, eller i Schweiz. För att börja investera är du välkommen att slutföra registreringsprocessen och göra den första insättningen till ditt VIAINVEST investerarkonto. Om personlig information som anges i din investerarprofil matchar bankinformationen för den person som överför medel till VIAINVEST plattformen, blir investerarprofilen aktiv och du kan börja investera.

  Liknande krav gäller även för juridiska personer - för att börja investera måste den juridiska enheten registrera sig för att öppna investerarkontot och göra den första insättningen. Om informationen som lämnas vid registreringen överensstämmer med den företagsinformation som visas när du överför medel bekräftas investerarkontot.

  Finns det några avgifter för att använda VIAINVEST?

  Nej, investerare debiteras inga extra avgifter för att investera inom VIAINVEST.

  Hur kan jag ändra mina bankkontouppgifter?

  För att ändra ditt bankkontonummer måste du överföra minst 0,01 EUR från det nya kontot till vårt bankkonto för verifieringsändamål. Ange följande text i avsnittet för "Betalningsinformation": Byt bankkontonummer för investerarkontonummer. *******. Observera att du endast kan byta till det konto som öppnas i banken, institutet för elektroniska pengar eller betalningsinstitut som är registrerat och/eller licensierade i den Europeiska unionen.

  När och hur kan jag ta ut mina pengar?

  Du kan ta ut dina inaktiva medel (medel som inte tilldelats ett aktivt kontrakt) som listas i din investerarprofil som "Tillgängliga medel". Eftersom att användaravtalet anger att den huvudsakliga valutan för användning av plattformen är EUR, kan uttag även begäras endast i EUR.

  When requesting a withdrawal you will be asked to scan or the photo of your identification document (passport or ID card), hence ensuring the compliance to provisions of applicable anti-money laundering and terrorism financing laws. The scan or copy must be clearly legible and contain all necessary information – the main page for the passport or both sides for the ID card.

  Finns det några begränsningar för investeringsbeloppet?

  Det minsta beloppet för en investering är 10 EUR.

  Vad är skillnaden mellan de typer av lån som finns tillgängliga för investeringar?

  För närvarande listar VIAINVEST fyra typer av lån:

  Kortfristigt lån - kortfristigt konsumentlån med löptid som varierar mellan 7 och 30 dagar. Låntagaren måste betala tillbaka hela lånebeloppet inom den fastställda lånetiden eller förlänga lånetiden. Vid fördröjning träder återköpsgarantin i kraft den 31:e försenade dagen.

  Avbetalningslån - ett konsumentlån med en löptid som varierar från 3 till 12 månader. Låntagaren är skyldig att betala tillbaka lånet inom den fastställda perioden genom att göra konstanta månatliga betalningar. Vid fördröjning träder återköpsgarantin i kraft den 31:e försenade dagen.

  Kreditgräns - ett konsumentlån med ett öppet avtal. Låntagaren kan välja återbetalningsvillkor - antingen för att återbetala hela lånebeloppet efter 60 dagar, eller för att göra månatliga betalningar tills hela lånet återbetalas. Låntagaren kan även höja lånebeloppet under återbetalningsprocessen. Vid fördröjning träder återköpsgarantin i kraft den 31:e försenade dagen.

  Affärslån - ett företagslån utfärdat till den juridiska personen för affärsutvecklingsprojekt. Affärslån erbjuder investeringsmöjligheter med högre riskgrad och är INTE säkrade med återköpsgarantin, men det kan finnas en annan typ av säkerhet, till exempel säkerhet.

  Vad är återköpsgarantin?

  Återköpsgarantin är en investeringssäkerhet som garanterar lånets ursprungliga ägare avsikt att återköpa det aktiva låneavtalet om det har försenats i mer än 60 dagar. Återköpsgarantin ges till en viss lånenivå och hänvisar till de förpliktelser som lånets upphovsman har gentemot investeraren.

  Lån säkrade med återköpsgarantin är markerade med en återköpsgaranti ikon . Information om lånesäkerhet finns på var och en av sidorna för "Låneprofil".

  Observera att återköpsgarantin INTE gäller för affärslån.

  Vilken funktion har knappen för att initialisera återköp?

  Att initialisera återköpsfunktionen gör det möjligt för investeraren att avbryta sin investering för alla förlängda eller långfristiga lån efter 120 dagar efter investeringsdatumet. Aktivering av manuellt återköp påverkar inte andra investerare som har investerat i detta lån.

  Vänligen observera att knappen för att initialisera återköp inte är tillgänglig för affärslån.

  Har du ett hänvisningsprogram?

  Ja, vi har ett sådant program som är tillgängligt för dem som är villiga att attrahera nya investerare till vår plattform. Du kan ta reda på allt du behöver om våra partners program här: viainvest.com/partners

  Är investeringar med VIAINVEST säkra?

  Varumärket VIAINVEST drivs av den juridiska enheten Viainvest Ldt. som är registrerad i Republiken Lettland och övervakas av Lettlands kundskyddscenter och Lettlands statliga inkomsttjänst. VIAINVEST är en del av VIA SMS Group - en alternativ leverantör av finansiella tjänster som verkar över hela Europa. Mer information, samt koncernens finansiella rapportering finns på www.viasmsgroup.com .

  Hur kan jag komma i kontakt med VIAINVEST?

  Vid frågor kan du enkelt kontakta vårt kundsupportteam via telefon: +371 66102939 eller e-post: support@viainvest.com. Vårt team tar gärna itu med alla problem på lettiska, ryska eller engelska.