Vad är VIAINVEST?

VIAINVEST är en peer-to-peer marknadsplats för privata långivare för att investera i lån som är härrörande från icke banklångivare – VIA SMS Group och dess dotterbolag. Portföljer av låneanspråk till icke banker består