Vad är autoinvestering?

Med automatisk investering kan du ställa in regler för plattformen som ska användas som grund för alla automatiserade framtida investeringar. När du har ställt in dina föredragna regler (exempelvis lånetid, ränta, investeringsbelopp, och så vidare) gör vårt system automatiskt investeringar i låneavtal som matchar dina regeluppsättningar när de blir tillgängliga på den primära lånemarknaden. Inställningar för automatisk investering kan enkelt ändras eller stoppas när som helst genom att öppna din investerarprofil. Autoinvestering låter dig spara tid och effektivisera investeringsprocessen men utesluter inte en möjlighet att göra manuella investeringar parallellt. Du kan även diversifiera dina investeringar genom att skapa flera portföljer för automatisk investering.

Hur man skapar en automatisk investeringsportfölj?

För att skapa en portfölj för automatisk investering måste du komma åt din investerarprofil och navigera till avsnittet ”Autoinvest”. I detta avsnittet kan du skapa en automatisk investeringsportfölj genom att definiera dina investeringsregler som passar din riskgräns. Den nyskapade portföljen för autoinvesteringar kommer att visas i avsnittet för ”Autoinvestera” i din profil där du kan redigera, aktivera/inaktivera, eller ta bort den när som helst.

Kan jag även investera manuellt om jag har en automatisk investeringsportfölj?

Ja, du kan även göra manuella investeringar parallellt med en aktiv portfölj för automatisk investering.

Kan jag avbryta min portfölj med automatisk investering?

Ja, din portfölj med autoinvestering kan inaktiveras när som helst. Oroa dig inte, dina regler kommer att sparas i din "investerarprofil". Om befintlig portfölj för automatisk investering inte längre uppfyller dina behov kan den enkelt raderas.

Varför lämnas vissa medel icke investerade?

Det kan finnas ett antal anledningar till varför din profil för automatisk investering inte fungerar som du vill. Låt oss börja med några kriterier att uppmärksamma när du skapar en portfölj för automatisk investering:

1. Se till att din portföljstorlek inte har uppnåtts än. Om du har ställt in din portföljstorlek för automatisk investering till exempelvis 1000 EUR och den redan har investerat och återinvesterat dina medel för att nå detta belopp, stannar det automatiskt tills portföljstorleken höjs. Om du vill veta vilken portföljstorlek din autoinvestering har uppnått, vänligen kontakta vår investerarsupport.

2. Om din återstående lånetid inte är inställd på 0 förlorar du många investeringsmöjligheter här, eftersom att majoriteten av våra lån är kortfristiga och med återstående löptid mindre än en månad.

3. Se till att din autoinvesteringsprofil är aktiv. Du kan kontrollera status för din autoinvestering i din investerarprofil, avsnittet Investera > Autoinvest.

4. Om din autoinvesteringsportfölj är inställd på att investera med kreditgräns, se till att du ökar din maximala investering i ett lånebelopp då kreditgränsbeloppet växer med varje ytterligare låneförfrågan från låntagaren, och det öppnar för nya investeringar igen. Kreditgränsen är en specifik typ av lån som gör det möjligt för låntagaren att höja sitt ursprungliga lånebelopp. När låntagaren har fått ytterligare lån uppdateras särskilt kreditgränsen för lån på plattformen med respektive belopp och är öppet för investeringar igen. Men om du har ställt in en låg maximal investering i ett lånebelopp, och om din autoinvestering redan har investerat hela beloppet i just detta lån, kommer det inte att välja detta lån igen.

Alla andra kriterier som du kan ställa in i din profil för automatisk investering är helt upp till dig. Desto mer frihet ger din autoinvestering, desto fler investeringsmöjligheter får du.

Men det kan fortfarande finnas fall när allt har ställts in rätt för din autoinvestering, men det har fortfarande inte cachat några lån. Detta kan ske när vår autoinvesteringsalgoritm utvecklades för att tjäna så mycket investerare som möjligt, så att varje investerare får en rättvis chans till investeringsmöjligheter. Om du ser att det finns tillgängliga investeringar för dina angivna kriterier, men din autoinvestering inte har gjort några investeringar ännu - ha tålamod, det kommer snart att påbörja, eller ta en chans att göra några manuella investeringar.

Finns det några specifika villkor för automatisk investering som gäller för företagslån?

Ja det finns det. När du ställer in portfölj för autoinvesteringar och inkluderar affärslån är det viktigt att notera att maximal investering i ett lån, återstående lånetid och återköpsgaranti inte gäller för affärslån.