Hur man investerar?

För att börja investera måste du uppfylla minst 2 krav:

 • ha ett konto på VIAINVEST,
 • och ha tillgängliga medel på ditt VIAINVEST konto.

Det finns två alternativ för att göra investeringar:

 • Manuell investering – kontrollera vilka låneavtal som du vill investera i, och hur mycket:
  1. bläddra bland de låneavtal som för närvarande är listade på VIAINVEST i den primära marknadsavsnittet och välj hur du vill bygga din portfölj,
  2. göra helt, eller delvisa, investeringar i utvalda listor.
 • Autoinvestering – spara tid och investera i flera låneavtal samtidigt genom att låta funktionen för automatisk investering göra jobbet åt dig:
  1. ställa in önskade kriterier för din autoinvesteringsportfölj,
  2. ta dina intäkter och återinvestera dem i andra låneavtal,
  3. automatisera investeringsprocessen fullständigt utan att behöva logga in, hantera dina investeringar genom att ändra kriterier för automatisk investering eller avbryta detta alternativ när som helst.

I vilka valutor kan jag göra en investering?

För närvarande accepteras investeringar i EUR.

Kan jag avbryta mina investeringar?

Tyvärr, godkända investeringar kan inte annulleras. För att få tillbaka pengarna måste du vänta tills låneavtalet stängs, eller tills en återköpsgaranti är aktiverad.

Vad händer i händelse av att låntagaren är försenad eller inte betalar?

Om lånet som är säkrat med återköpsgarantin är försenat under längre tid än 60 dagar, kommer lånets upphovsman att återköpa ett visst lån till nominellt värde på utestående kapital plus upplupna ränteintäkter.

Observera att återköpsgarantin INTE gäller för affärslån.

Får jag även ränta om lånet förlängs?

Ja, du kommer alltid att få ränta under hela perioden när dina medel investeras i lånet - faktisk lånetid samt försenad period och/eller förlängningsperiod (om sådan existerar).

Vad finns det för lånetyper på plattformen?

För närvarande listar VIAINVEST 4 typer av lån:

Kortfristigt lån - kortfristigt konsumentlån med löptid som varierar mellan 7 och 30 dagar. Låntagaren måste betala tillbaka hela lånebeloppet inom den fastställda lånetiden, eller förlänga lånetiden. Vid fördröjning träder återköpsgarantin i kraft den 31:e försenade dagen. VIAINVEST listar kortfristiga lån som är utfärdade i Polen och Spanien.

Avbetalningslån - ett konsumentlån med en löptid som varierar från 3 till 12 månader. Låntagaren är skyldig att betala tillbaka lånet inom den fastställda perioden genom att göra konstanta månatliga betalningar. Vid fördröjning träder återköpsgarantin i kraft den 31:e försenade dagen. VIAINVEST listar avbetalningslån som är utfärdade i Lettland.

Kreditgräns - ett konsumentlån med ett öppet avtal. Låntagaren kan välja återbetalningsvillkor - antingen att återbetala hela lånebeloppet efter 30 dagar, eller att göra månatliga betalningar tills hela lånet återbetalas. För VIAINVEST investerare innebär detta att vid full återbetalning efter 30 dagar sker detsamma som med kortfristiga lån, men om låntagaren gör månatliga betalningar får investeraren en del av det investerade kapitalet och intjänade ränta varje månad (med varje betalning som låntagaren har gjort). Låntagaren kan även höja lånebeloppet under återbetalningsprocessen. Vid fördröjning träder återköpsgarantin i kraft den 31:e försenade dagen. VIAINVEST listar kreditlån som är utfärdade i Lettland, Sverige, Rumänien och Tjeckien.

Affärslån - ett företagslån utfärdat till den juridiska personen för affärsutvecklingsprojekt. Affärslån erbjuder investeringsmöjligheter med högre riskgrad och är INTE säkrade med återköpsgarantin, men det kan finnas en annan typ av säkerhet, till exempel säkerhet.

När man investerar i kortfristiga lån, avbetalningslån eller kreditgränser, kan investerare lämna investeringen efter 120 dagar sedan investeringsdagen. Detta gäller inte för företagslån.