LÅNLISTA

-
-
-
-
Säker investering
04-1161280 Kreditlina
17.10.2021 11.00 - - 2186.48 546.26
04-1026369 Kreditlina
20.10.2021 11.00 - 16 days 2445.24 282.00
04-1153597 Kreditlina
21.10.2021 11.00 - 0 days 1837.13 140.60
04-1162101 Kreditlina
22.10.2021 11.00 - 14 days 2472.43 564.71
04-1222142 Kreditlina
23.10.2021 11.00 - 28 days 2535.55 1587.16
04-1309339 Kreditlina
23.10.2021 11.00 - 24 days 675.97 50.03
04-1248068 Kreditlina
26.10.2021 11.00 - 12 days 786.01 186.84
04-1162247 Kreditlina
29.10.2021 11.00 - - 1325.75 58.96
1 2….10 11 ….328 329