-
-
-
-
Säker investering
05-4088312 Kortfristigt lån
01.08.2022 12.00 30 days 15 days 126.65 31.59
04-1345918 Kreditlina
28.07.2022 12.00 - 11 days 500.00 31.84
06-0339421 Kreditlina
25.07.2022 12.00 - 9 days 690.13 31.91
06-0307756 Kreditlina
26.07.2022 12.00 - - 715.74 32.01
06-0339544 Kreditlina
26.07.2022 12.00 - 10 days 692.48 32.51
04-1053187 Kreditlina
25.07.2022 12.00 - 35 days 1149.00 32.60
04-0912868 Kreditlina
09.08.2022 12.00 - 9 days 227.26 32.76
05-4088580 Kortfristigt lån
01.08.2022 12.00 30 days 15 days 135.15 33.03
1 2….10 11 ….167 168