LÅNLISTA

-
-
-
-
Säker investering
05-4058501 Kortfristigt lån
29.06.2022 12.00 30 days 24 days 487.47 158.64
05-4058506 Kortfristigt lån
29.06.2022 12.00 30 days 24 days 900.95 223.84
05-4058514 Kortfristigt lån
29.06.2022 12.00 30 days 24 days 1092.06 111.14
05-4058522 Kortfristigt lån
29.06.2022 12.00 30 days 24 days 1092.06 538.45
05-4058531 Kortfristigt lån
29.06.2022 12.00 30 days 24 days 573.33 124.75
05-4058597 Kortfristigt lån
29.06.2022 12.00 30 days 24 days 962.76 34.39
05-4058603 Kortfristigt lån
29.06.2022 12.00 30 days 24 days 974.95 588.08
05-4058626 Kortfristigt lån
29.06.2022 12.00 30 days 24 days 319.80 100.41
1 2….11 12 ….229 230