LÅNLISTA

-
-
-
-
Säker investering
08-0085510 Kreditlina
30.06.2022 12.00 - 26 days 202.12 23.88
04-1374554 Kreditlina
29.06.2022 12.00 - 25 days 210.00 23.89
05-4061477 Kortfristigt lån
02.07.2022 12.00 30 days 28 days 106.00 23.96
05-4059671 Kortfristigt lån
30.06.2022 12.00 30 days 26 days 320.04 23.97
06-0291845 Kreditlina
03.07.2022 12.00 - 23 days 2504.72 24.14
06-0321023 Kreditlina
01.07.2022 12.00 - 28 days 117.71 24.21
05-4061232 Kortfristigt lån
02.07.2022 12.00 30 days 28 days 48.47 24.25
05-4060691 Kortfristigt lån
01.07.2022 12.00 30 days 27 days 409.53 24.27
1 2….11 12 ….254 255