-
-
-
-
Säker investering
05-4086272 Kortfristigt lån
29.07.2022 12.00 30 days 12 days 801.90 358.20
05-4086298 Kortfristigt lån
29.07.2022 12.00 30 days 12 days 427.67 271.29
05-4086243 Kortfristigt lån
29.07.2022 12.00 30 days 12 days 250.48 111.06
05-4086310 Kortfristigt lån
29.07.2022 12.00 30 days 12 days 400.95 224.53
05-4086332 Kortfristigt lån
29.07.2022 12.00 30 days 12 days 828.62 667.23
05-4086353 Kortfristigt lån
29.07.2022 12.00 30 days 12 days 534.60 227.93
05-4086356 Kortfristigt lån
29.07.2022 12.00 30 days 12 days 534.60 191.02
05-4086359 Kortfristigt lån
29.07.2022 12.00 30 days 12 days 534.60 292.07
1 2….12 13 ….167 168