LÅNLISTA

-
-
-
-
Säker investering
05-4058272 Kortfristigt lån
29.06.2022 12.00 30 days 23 days 1092.06 358.01
05-4058271 Kortfristigt lån
29.06.2022 12.00 30 days 23 days 1092.06 36.07
05-4058522 Kortfristigt lån
29.06.2022 12.00 30 days 23 days 1092.06 538.45
05-4058903 Kortfristigt lån
29.06.2022 12.00 30 days 23 days 1092.06 406.62
05-4058928 Kortfristigt lån
29.06.2022 12.00 30 days 23 days 1092.06 363.08
05-4059176 Kortfristigt lån
29.06.2022 12.00 30 days 23 days 1092.06 206.20
05-4060135 Kortfristigt lån
01.07.2022 12.00 30 days 25 days 1092.09 61.59
05-4060141 Kortfristigt lån
01.07.2022 12.00 30 days 25 days 1092.09 496.79
1 2….170 171 ….228 229