LÅNLISTA

-
-
-
-
Säker investering
05-3887067 Kortfristigt lån
26.11.2021 11.00 30 days 24 days 980.05 409.41
05-3887089 Kortfristigt lån
27.11.2021 11.00 30 days 25 days 543.58 64.76
05-3887131 Kortfristigt lån
27.11.2021 11.00 30 days 25 days 1087.14 296.50
05-3887387 Kortfristigt lån
27.11.2021 11.00 30 days 25 days 970.56 212.76
05-3887436 Kortfristigt lån
27.11.2021 11.00 30 days 25 days 970.56 114.98
05-3887447 Kortfristigt lån
27.11.2021 11.00 30 days 25 days 970.56 384.69
05-3887577 Kortfristigt lån
27.11.2021 11.00 30 days 25 days 485.29 90.76
05-3887612 Kortfristigt lån
27.11.2021 11.00 30 days 25 days 970.56 97.82