LÅNLISTA

-
-
-
-
Säker investering
05-3890446 Kortfristigt lån
01.12.2021 11.00 30 days 29 days 82.37 53.25
05-3890037 Kortfristigt lån
30.11.2021 11.00 30 days 28 days 85.21 50.94
05-3890600 Kortfristigt lån
01.12.2021 11.00 30 days 29 days 85.77 81.47
05-3890573 Kortfristigt lån
01.12.2021 11.00 30 days 29 days 96.10 91.28
04-1037289 Kreditlina
01.12.2021 11.00 - 29 days 100.00 85.00
04-1038866 Kreditlina
01.12.2021 11.00 - 29 days 100.00 25.87
04-1041719 Kreditlina
30.11.2021 11.00 - 28 days 100.00 13.01
04-1043147 Kreditlina
01.12.2021 11.00 - 29 days 100.00 95.00