LÅNLISTA

-
-
-
-
Säker investering
04-1019398 Kreditlina
01.12.2021 11.00 - 11 days 2620.00 1573.50
04-1019531 Kreditlina
01.12.2021 11.00 - 29 days 1000.00 490.49
04-1019675 Kreditlina
01.12.2021 11.00 - 33 days 724.00 83.20
04-1019812 Kreditlina
01.12.2021 11.00 - 29 days 150.00 142.50
04-1020557 Kreditlina
01.12.2021 11.00 - 26 days 300.00 55.00
04-1020682 Kreditlina
01.12.2021 11.00 - 22 days 600.00 19.05
04-1020847 Kreditlina
01.12.2021 11.00 - 22 days 445.84 50.36
04-1021154 Kreditlina
30.11.2021 11.00 - 22 days 2883.02 317.37