LÅNLISTA

-
-
-
-
Säker investering
05-4055613 Kortfristigt lån
25.06.2022 12.00 30 days 20 days 729.38 97.70
05-4055717 Kortfristigt lån
26.06.2022 12.00 30 days 21 days 972.50 186.23
05-4055730 Kortfristigt lån
26.06.2022 12.00 30 days 21 days 1089.32 369.36
05-4055902 Kortfristigt lån
26.06.2022 12.00 30 days 21 days 1089.32 16.49
05-4055918 Kortfristigt lån
26.06.2022 12.00 30 days 21 days 1089.32 427.44
05-4056132 Kortfristigt lån
26.06.2022 12.00 30 days 21 days 816.99 28.33
05-4056309 Kortfristigt lån
27.06.2022 12.00 30 days 22 days 1030.91 269.67
05-4056324 Kortfristigt lån
27.06.2022 12.00 30 days 22 days 708.05 108.95