LÅNLISTA

-
-
-
-
Säker investering
05-4062408 Kortfristigt lån
04.07.2022 12.00 30 days 29 days 54.30 21.57
05-4062590 Kortfristigt lån
04.07.2022 12.00 30 days 29 days 54.30 21.57
05-4062703 Kortfristigt lån
04.07.2022 12.00 30 days 29 days 54.30 51.57
05-4062658 Kortfristigt lån
04.07.2022 12.00 30 days 29 days 54.30 51.57
05-4062774 Kortfristigt lån
04.07.2022 12.00 30 days 29 days 54.30 31.57
08-0099692 Kreditlina
04.07.2022 12.00 - 29 days 60.66 37.63
05-4061890 Kortfristigt lån
03.07.2022 12.00 30 days 28 days 63.60 20.42
05-4061933 Kortfristigt lån
03.07.2022 12.00 30 days 28 days 63.60 20.42