-
-
-
-
Säker investering
05-4087437 Kortfristigt lån
31.07.2022 12.00 30 days 14 days 105.54 11.67
05-4085072 Kortfristigt lån
28.07.2022 12.00 30 days 11 days 1067.64 11.73
05-4085850 Kortfristigt lån
29.07.2022 12.00 30 days 12 days 313.10 11.85
05-4083959 Kortfristigt lån
27.07.2022 12.00 30 days 10 days 964.36 13.78
06-0339918 Kreditlina
29.07.2022 12.00 - 13 days 287.11 14.01
06-0339831 Kreditlina
28.07.2022 12.00 - 13 days 688.70 14.26
08-0100614 Kreditlina
01.08.2022 12.00 - 15 days 101.05 14.36
05-4087251 Kortfristigt lån
30.07.2022 12.00 30 days 13 days 72.39 14.37