LÅNLISTA

-
-
-
-
Säker investering
04-1083129 Kreditlina
30.11.2021 11.00 - 32 days 1899.35 14.48
04-1318034 Kreditlina
28.11.2021 11.00 - 26 days 200.00 15.04
06-0320118 Kreditlina
24.11.2021 11.00 - 25 days 1413.60 15.05
04-1257413 Kreditlina
26.11.2021 11.00 - 26 days 1475.83 15.27
04-1143250 Kreditlina
28.11.2021 11.00 - 7 days 2889.97 15.60
06-0325528 Kreditlina
26.11.2021 11.00 - 25 days 707.54 15.62
05-3889536 Kortfristigt lån
30.11.2021 11.00 30 days 28 days 218.14 15.85
05-3890682 Kortfristigt lån
01.12.2021 11.00 30 days 29 days 27.45 16.08