-
-
-
-
Säker investering
08-0108500 Kreditlina
01.08.2022 12.00 - 15 days 101.33 14.47
04-1093221 Kreditlina
22.07.2022 12.00 - 5 days 500.00 14.50
06-0293617 Kreditlina
02.08.2022 12.00 - - 1863.41 14.53
05-4087841 Kortfristigt lån
01.08.2022 12.00 30 days 15 days 168.87 14.57
06-0286347 Kreditlina
01.08.2022 12.00 - 16 days 112.16 14.59
05-4087385 Kortfristigt lån
30.07.2022 12.00 30 days 13 days 162.18 14.89
05-4085039 Kortfristigt lån
28.07.2022 12.00 30 days 11 days 312.64 15.43
05-4087900 Kortfristigt lån
01.08.2022 12.00 30 days 15 days 27.03 15.67