-
-
-
-
Säker investering
05-4084700 Kortfristigt lån
28.07.2022 12.00 30 days 11 days 884.09 113.25
05-4084683 Kortfristigt lån
28.07.2022 12.00 30 days 11 days 656.76 123.22
05-4084723 Kortfristigt lån
28.07.2022 12.00 30 days 11 days 1067.64 131.09
05-4084761 Kortfristigt lån
28.07.2022 12.00 30 days 11 days 757.79 237.67
05-4084809 Kortfristigt lån
28.07.2022 12.00 30 days 11 days 667.27 184.18
05-4084881 Kortfristigt lån
28.07.2022 12.00 30 days 11 days 533.82 56.83
05-4084806 Kortfristigt lån
28.07.2022 12.00 30 days 11 days 533.82 128.47
05-4084887 Kortfristigt lån
28.07.2022 12.00 30 days 11 days 631.49 353.79
1 2….4 5 ….167 168