LÅNLISTA

-
-
-
-
Säker investering
05-3931546 Kortfristigt lån
23.01.2022 11.00 30 days 29 days 565.15 451.89
05-3931549 Kortfristigt lån
23.01.2022 11.00 30 days 29 days 935.98 827.71
05-3931552 Kortfristigt lån
23.01.2022 11.00 30 days 29 days 847.73 495.33
05-3931558 Kortfristigt lån
23.01.2022 11.00 30 days 29 days 267.42 184.05
05-3931569 Kortfristigt lån
23.01.2022 11.00 30 days 29 days 110.33 44.81
04-1333590 Kreditlina
23.01.2022 11.00 - 29 days 230.00 79.20
04-1333505 Kreditlina
23.01.2022 11.00 - 29 days 500.00 325.00
04-1333585 Kreditlina
23.01.2022 11.00 - 29 days 300.00 100.00