-
-
-
-
Säker investering
04-1113717 Kreditlina
01.08.2022 12.00 - 15 days 200.00 18.08
04-0931252 Kreditlina
04.08.2022 12.00 - 9 days 489.68 18.37
04-1153753 Kreditlina
03.08.2022 12.00 - 2 days 407.96 18.64
08-0074602 Kreditlina
27.07.2022 12.00 - 10 days 314.61 18.83
04-0904354 Kreditlina
10.08.2022 12.00 - 15 days 1053.35 19.22
04-0927731 Kreditlina
11.08.2022 12.00 - 3 days 998.36 19.36
05-4081793 Kortfristigt lån
25.07.2022 12.00 30 days 8 days 1078.19 19.90
06-0309303 Kreditlina
01.08.2022 12.00 - 0 days 708.48 20.22
1 2….4 5 ….167 168