LÅNLISTA

-
-
-
-
Säker investering
04-1373406 Kreditlina
27.06.2022 12.00 - 21 days 500.00 15.20
05-4058336 Kortfristigt lån
29.06.2022 12.00 30 days 23 days 518.72 15.43
04-1030482 Kreditlina
01.07.2022 12.00 - 20 days 200.00 15.48
04-1339785 Kreditlina
29.06.2022 12.00 - 23 days 500.00 15.59
08-0064330 Kreditlina
24.06.2022 12.00 - 18 days 789.79 15.63
04-1030878 Kreditlina
01.07.2022 12.00 - 11 days 300.00 15.84
04-1025012 Kreditlina
04.07.2022 12.00 - 15 days 2403.19 16.20
06-0298480 Kreditlina
04.07.2022 12.00 - 26 days 2135.31 16.44
1 2….5 6 ….228 229