LÅNLISTA

-
-
-
-
Säker investering
04-1115738 Kreditlina
16.10.2021 11.00 - 29 days 100.00 95.00
04-1143483 Kreditlina
16.10.2021 11.00 - 36 days 1442.74 206.92
04-1146973 Kreditlina
16.10.2021 11.00 - 29 days 200.00 190.00
04-1159050 Kreditlina
16.10.2021 11.00 - 19 days 1295.25 85.00
04-1160369 Kreditlina
16.10.2021 11.00 - 19 days 1143.37 68.25
04-1164566 Kreditlina
16.10.2021 11.00 - 16 days 400.00 95.00
04-1192812 Kreditlina
16.10.2021 11.00 - 12 days 1015.14 22.64
04-1230322 Kreditlina
16.10.2021 11.00 - 34 days 1476.00 405.58