LÅNLISTA

-
-
-
-
Säker investering
05-3889091 Kortfristigt lån
29.11.2021 11.00 30 days 26 days 964.84 311.01
05-3889102 Kortfristigt lån
29.11.2021 11.00 30 days 26 days 1087.14 199.79
05-3889076 Kortfristigt lån
29.11.2021 11.00 30 days 26 days 706.65 421.63
05-3889150 Kortfristigt lån
29.11.2021 11.00 30 days 26 days 679.46 59.37
05-3889206 Kortfristigt lån
29.11.2021 11.00 30 days 26 days 815.35 55.54
05-3889260 Kortfristigt lån
29.11.2021 11.00 30 days 26 days 1087.14 359.93
05-3889319 Kortfristigt lån
30.11.2021 11.00 30 days 27 days 818.04 369.15
05-3889340 Kortfristigt lån
30.11.2021 11.00 30 days 27 days 545.37 123.37
1 2….5 6 ….169 170