LÅNLISTA

-
-
-
-
Säker investering
05-3887348 Kortfristigt lån
27.11.2021 11.00 30 days 27 days 67.95 22.73
05-3887286 Kortfristigt lån
27.11.2021 11.00 30 days 27 days 108.72 22.79
04-1291197 Kreditlina
27.11.2021 11.00 - 19 days 1886.27 23.04
05-3885515 Kortfristigt lån
25.11.2021 11.00 30 days 25 days 547.23 23.05
04-1263395 Kreditlina
26.11.2021 11.00 - 23 days 382.80 23.36
05-3887033 Kortfristigt lån
26.11.2021 11.00 30 days 26 days 321.47 23.50
04-1252164 Kreditlina
29.11.2021 11.00 - 24 days 808.90 23.57
04-1019398 Kreditlina
27.11.2021 11.00 - 13 days 950.00 23.74
1 2….10 11 ….197 198