LÅNLISTA

-
-
-
-
Säker investering
04-1092639 Kreditlina
28.09.2021 11.00 - 32 days 1997.48 11.21
06-0298531 Kreditlina
29.11.2021 11.00 - 27 days 1720.66 11.52
04-1068991 Kreditlina
25.11.2021 11.00 - 18 days 1658.51 11.59
05-3887297 Kortfristigt lån
27.11.2021 11.00 30 days 27 days 54.36 11.63
04-1317329 Kreditlina
25.11.2021 11.00 - 25 days 100.00 12.08
05-3885041 Kortfristigt lån
24.11.2021 11.00 30 days 24 days 970.51 12.09
04-1047394 Kreditlina
29.11.2021 11.00 - 22 days 2943.10 12.17
04-1291731 Kreditlina
26.11.2021 11.00 - 23 days 265.00 12.22