PUBLICERADE LÅN (totalt, €)

FINANSIERADE LÅN (totalt, €)

Registrerade investerare 25853
Genomsnittlig insättning 3047 €
Genomsnittlig ränta 11 %