-
-
-
-
Droša investīcija
05-4083811 Īstermiņa aizdevums
27.07.2022 12.00 30 dienas 10 dienas 1080.20 237.95
05-4083959 Īstermiņa aizdevums
27.07.2022 12.00 30 dienas 10 dienas 964.36 13.78
05-4083927 Īstermiņa aizdevums
27.07.2022 12.00 30 dienas 10 dienas 1022.28 186.58
05-4083896 Īstermiņa aizdevums
27.07.2022 12.00 30 dienas 10 dienas 756.14 114.92
05-4083920 Īstermiņa aizdevums
27.07.2022 12.00 30 dienas 10 dienas 1080.20 411.73
05-4083975 Īstermiņa aizdevums
27.07.2022 12.00 30 dienas 10 dienas 1022.28 458.66
05-4084050 Īstermiņa aizdevums
27.07.2022 12.00 30 dienas 10 dienas 1080.20 154.88
05-4083997 Īstermiņa aizdevums
27.07.2022 12.00 30 dienas 10 dienas 1080.20 104.95