Aizdevumu saraksts

-
-
-
-
Droša investīcija
04-1126679 Kredītlīnija
29.11.2021 11.00 - 22 dienas 1297.49 19.86
06-0306548 Kredītlīnija
26.11.2021 11.00 - 24 dienas 1100.16 19.90
04-1318582 Kredītlīnija
30.11.2021 11.00 - 27 dienas 100.00 20.26
05-3890763 Īstermiņa aizdevums
01.12.2021 11.00 30 dienas 28 dienas 21.44 20.37
04-1317455 Kredītlīnija
26.11.2021 11.00 - 23 dienas 100.00 20.72
06-0324533 Kredītlīnija
27.11.2021 11.00 - 26 dienas 302.93 20.91
05-3890606 Īstermiņa aizdevums
01.12.2021 11.00 30 dienas 28 dienas 64.32 21.10
06-0316160 Kredītlīnija
01.12.2021 11.00 - 0 dienas 626.32 21.18