-
-
-
-
Droša investīcija
04-1251256 Kredītlīnija
27.07.2022 12.00 - 32 dienas 1763.44 31.10
04-1288106 Kredītlīnija
27.07.2022 12.00 - 32 dienas 765.00 346.70
04-1290692 Kredītlīnija
28.07.2022 12.00 - 32 dienas 2727.50 160.63
04-1345800 Kredītlīnija
25.07.2022 12.00 - 32 dienas 1427.16 125.18
04-1361356 Kredītlīnija
19.07.2022 12.00 - 32 dienas 3837.24 49.77
04-1041548 Kredītlīnija
25.07.2022 12.00 - 31 dienas 4000.00 2935.27
04-1069149 Kredītlīnija
19.07.2022 12.00 - 31 dienas 1984.75 212.72
04-0944612 Kredītlīnija
08.08.2022 12.00 - 31 dienas 668.61 635.18