Maksa

VIAINVEST pakalpojumu cenrādis

Cenrādis

Reģistrācijas maksa 0 EUR
Maksa par pakalpojumu 0 EUR
Ienākošie maksājumi 0 EUR
Izejošie maksājumi* 0 EUR
Investora profila slēgšanas maksa 0 EUR
Jebkura atskaite, ko iespējams lejupielādēt no investora profila 0 EUR
Pēc klienta pieprasījuma sagatavota individuāla atskaite 20 EUR
Konta apkalpošanas maksa neaktīviem investoru kontiem, ja pēdējo 3 mēnešu laikā nav veiktas transakcijas 2 EUR / mēnesī (līdz atlikums sasniedz 0 EUR)
Naudas līdzekļu pārskaitījums atpakaļ saņemējam, gadījumos, kad pēc norādītiem rekvizītiem nevar veikt naudas līdzekļu iemaksu 2% no pārskaitījuma summas, ne mazāk kā 30 EUR
Nenoskaidroto naudas līdzekļu turēšanas maksa mēnesī, gadījumos, kad pēc norādītiem rekvizītiem nevar veikt naudas līdzekļu ieskaitīšanu Sabiedrības klienta kontā 2% no pārskaitījuma summas, ne mazāk kā 30 EUR

* Minimālā izejošā maksājuma summa ir EUR 50; ja kontā "Pieejamie līdzekļi" ir mazāki par EUR 50 un nav aktīvu ieguldījumu, vienā darījumā var izņemt visu summu.