Pieejams investīcijām

Summas ir norādītas EUR valūtā. Dati līdz 2022. gada augustam atbilst izsniegtajiem prasījuma tiesību pārdošanas līgumiem. Sākot ar 2022. gada augustu, dati atspoguļo ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru statistiku.

Veikto investīciju apjoms

Summas ir norādītas EUR valūtā. Dati līdz 2022. gada augustam atbilst izsniegtajiem prasījuma tiesību pārdošanas līgumiem. Sākot ar 2022. gada augustu, dati atspoguļo ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru statistiku.

Aktuālākie dati

Klientu reģistrācijas 40 073
Kopā ieguldīts € 494 623 464
Investoriem izmaksātie procenti € 13 173 285
Investīciju portfelis € 35 559 361
Procentu likmes līdz 13 %