Pieejams investīcijām

Summas ir norādītas EUR valūtā. Dati līdz 2022. gada augustam atbilst izsniegtajiem prasījuma tiesību pārdošanas līgumiem. Sākot ar 2022. gada augustu, dati atspoguļo ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru statistiku.

Veikto investīciju apjoms

Summas ir norādītas EUR valūtā. Dati līdz 2022. gada augustam atbilst izsniegtajiem prasījuma tiesību pārdošanas līgumiem. Sākot ar 2022. gada augustu, dati atspoguļo ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru statistiku.

Aktuālākie dati

Reģistrētie investori 35 875
Investīciju piedāvājumi € 84 441 522
Procentu likmes līdz 13 %