Pieejams investīcijām

Summas ir norādītas EUR valūtā. Dati līdz 2022. gada augustam atbilst izsniegtajiem prasījuma tiesību pārdošanas līgumiem. Sākot ar 2022. gada augustu, dati atspoguļo ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru statistiku.

Veikto investīciju apjoms

Summas ir norādītas EUR valūtā. Dati līdz 2022. gada augustam atbilst izsniegtajiem prasījuma tiesību pārdošanas līgumiem. Sākot ar 2022. gada augustu, dati atspoguļo ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru statistiku.

Aktuālākie dati

Klientu reģistrācijas 38 358
Kopā ieguldīts vērtspapīros € 124 485 839
Procentu likmes līdz 13 %